Adatvédelmi tájékoztató:

A Fanatique Wear által üzemeltetett webáruház Magyarországon forgalomba hozott termékeket

értékesít, kizárólag elektronikus úton, a www.fanatiquewear.hu weboldalon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet

vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik.

A Fanatique Wear kijelenti, hogy Budapest bejegyzett egyéni vállalkozó, amely az

elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez

szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

A www.fanatiquewear.hu weben történő megrendeléssel, szerződés jön létre a Fanatique Wear mint szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint

vásárló (továbbiakban Vásárló) között.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen

általános szerződési feltételekben foglaltakat.

Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának

ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a

regisztráció, vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok

megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak

rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés

jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Fanatique Wear

Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés tárgya az áru kézbesítése, a www.fanatiquewear.hu webáruházon

keresztül, a vásárló megrendelése alapján.

A megrendelés kizárólag a webáruházon keresztül történhet meg.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben a rendszer által automatikusan generált

visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Később ezen

azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még

csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja és nem jelenti azt, hogy a termék

raktáron található.

A megrendelés feldolgozása során az eladó e-mailben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a

teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló

megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő

áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem

köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb

adatokat sms és email útján közölni vásárlóval.

A vásárló és a Fanatique Wear között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba

foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.

Minden terméknél a végső ár van feltüntetve. A termék feltüntetett ára alatt az az ár

értendő, amely még nem tartalmazza a szállítási költséget. Az áru futárszolgálattal van elküldve és

kiszállítva.

Szállítás és fizetés

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a

megrendelés teljesítésekor. A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását

követően e-mailben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-

mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen. A

megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek az eladóhoz. Abban

az esetben, ha a megrendelt termék a megrendelés leadásának időpontjában nincs készleten, a

vásárló erről értesítve lesz.

A szállítás módja:

– futárszolgálattal, amely 1-3 munkanapon belül szállít a feladást követően.

A vásárló köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az

átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll

módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy

eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi

mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru

kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben

történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru

visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szállítás költségeit a vásárló fizeti.

Elállási jog

A Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szolgáltatóval megkötött szerződéstől.

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a

vásárló jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától

számított 14 nap elteltével jár le;

b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár

le, amelyen a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

c) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló

vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon, amelyen a Vásárló vagy

a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot

átveszi.

e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés

esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó

egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél

útján) az alábbi címre: ( Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54, 1039 [Self Store Pláza]).

Webáruház

A megrendelés elküldése előtt a vásárlónak kötelessége megismerkedni az általános üzleti- és a

reklamációs feltételekkel. Az interneten történő megrendeléssel a vásárló kötelezve van az eladó

felé. A vásárló felelős azokért az okozott károkért, amelyeket az eladónak okozott a webáruház

nem megfelelő használatával.

Az eladó nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök

esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges

technikai meghibásodásokból eredő károkért.

Záró rendelkezések

A jelen jogviszony vonatkozásában nem áll rendelkezésre magatartási kódex, a Szolgáltató

ilyen kódex szabályozásának nem veti alá magát.

Az Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni,

módosítani.

A változtatások a www.fanatiquewear.hu webáruházban való közzététel időpontjától

hatályosak.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő általános szerződési feltételeket kell

alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor

jelen általános szerződési feltételek csak annyiban alkalmazandóak, amennyiben az egyedi

szerződés eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz.

Amennyiben a Vásárlónak bármilyen problémája, vagy jogvitás ügye merülne fel a Szolgáltatóval

szemben, a gyors panaszkezelés céljából keresse meg Ügyfélszolgálatunkat, vállalkozásunk célja,

hogy minden ilyen ügyben megoldást találjunk.

Adatvédelem

Az eladó a hatályos Adatvédelmi Törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes

adatait. Az eladó kizárólag a szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás)

érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók

személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső

személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe. Adatkezelési folyamatunk az adatvédelmi

biztoshoz bejelentésre került.

Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a

számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során

feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Az eladó kijelenti, hogy a vásárló adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett

alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat) az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges

terjedelemben. A vásárlónak joga van ahhoz, hogy a tárolt adataihoz hozzáférjen, azt ellenőrizze,

módosítsa vagy törölje az Ügyfélközpontban. A vásárló jogosult ügyfélközpontjában, e-mailben

vagy telefonon tájékoztatást kérni a tárolt adatairól.

Az eladó a vásárló adatait zárt rendszerében legalább 6 évig, vagy a törlés kéréséig tárolja.

„Cookie”-k elhelyezés , célja


A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatban nem hozható adatokat is tartalmazó adatfile-okat(cookie) telepít. A felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az adatfile-ok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

-beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,

-a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfile-okat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra. A fenti célokból az üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó “web-beacon”-t (más kifejezéssel “web bug”-ot) illeszthet be. A felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a “web bug”-ok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében. Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Az Ügyfél bármikor kérelmezheti a Szolgáltatónál:

– tájékoztatást személyes adatai kezeléséről;

– személyes adatainak helyesbítését;

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Ha az Szolgáltató által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Szolgáltató rendelkezésére áll, a személyes adatot a Szolgáltató helyesbíti.

A személyes adatot a Szolgáltató törli, ha

– a személyes adat kezelése jogellenes;

– a személyes adat törlését az Ügyfél kéri;

– a személyes adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést az Info tv.nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

– azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Ügyfél vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíti a Szolgáltató, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) naptári napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Ügyfél bírósághoz vagy a Hatósághoz fordulhat.

A Szolgáltató birtokába jutott adatok feldolgozására vonatkozó tevékenységeket a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően és jelen nyilatkozatba foglalt adatvédelmi rendelkezések szem előtt tartásával végzi a Szolgáltató.

Az Ügyfél által megadott adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az adatok valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértik, vagy a jelen adatvédelmi szabályokat megszegik, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okoznak, a Szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket, együttműködve az eljáró hatóságokkal. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez az Ügyfél harmadik személy adatait adta meg, vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult kártérítés érvényesítésére.

A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal elkerülése, az adatok pontosságának biztosítása és a legmegfelelőbb adatfelhasználás érdekében a Szolgáltató megfelelő fizikai, elektronikus és műszaki módszerekkel őrzi és biztosítja az online módon gyűjtött információkat.

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: C-Host Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám: –

E-mail cím: –

Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Weboldal: www.nethely.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozó megnevezése: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19

Az adatfeldolgozó telefonszáma:

Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az adatfeldolgozó weboldala: https://simplepay.hu/

Tudomásul veszem, hogy a(z) [Szőke Ákos e.v (Fanatique Wear] [1144 Szentmihályi út 21.) adatkezelő által a(z) [www.fanatiquewear.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [számlázási név, cím]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

0
    0
    Kosarad
    Üres a kosaradVissza a termékekhez